Dokumentit

Yhdistyksen toimintaa ohjaa erilaiset säännöt sekä ohjeistukset. Suomen videovaikuttajat ry noudattaa toiminnassaan yhdistyslakia sekä yhdistyksen laatimia sääntöjä, jotka on hyväksytty hallituksen kokouksessa 12.4.2021.

Säännöt ja ohjesäännöt

Toimintaa ohjaavat